Enkele praktische afspraken ...

HAIO

Een Huisarts in Opleiding (HAIO) is een afgestudeerde arts die in het kader van de verdere specialisatie tot huisarts in onze groepspraktijk werkt. Hij/Zij kan steeds beroep doen op één van de vaste artsen en heeft op regelmatige basis overleg met hen.

Dubbele Afspraken

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
Voorziet u een langer gesprek, een langer onderzoek of speciale behandeling, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.

Voorschriften en attesten

Het voorschrijven van medicatie en het afleveren van andere zorgattesten kan enkel gevraagd worden op raadpleging. Dit is een wettelijke bepaling. Wij begrijpen goed dat u soms onverwacht een voorschrift te kort komt, voorzie echter tijdens uw raadpleging dat u voldoende medicatievoorschriften vraagt aan de arts. Het telefonisch afleveren van een voorschrift of attest is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging ! Uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid! Maak het hem/haar niet moeilijk. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Prikconsulten

Het is verplicht dat u gezien wordt door een arts bij bloedname, vaccinatie, … Om dit praktisch te organiseren heeft elke arts hiervoor ‘prikconsulten’ voorzien. U dient hiervoor steeds een afspraak te maken. Deze consulten zijn kort en dienen enkel voor de bloedname, vaccinatie, … Onze verpleegsters zullen ons hierbij helpen. Zo kunnen lange wachttijden vermeden worden. Een consult ter bespreking van de resultaten kan, indien nodig, gelijktijdig met de verpleegster worden afgesproken.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De huis-bezoeken gebeuren volgens vraag. Ook hier is er vrije keuze van arts tenzij bij dringende oproepen. Dan komt de arts die zich het snelst kan vrijmaken.

U vraagt een huisbezoek best aan vóór 9.30u, dan kan u in de normale ronde van de arts worden opgenomen. Meestal is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt naar de arts toe gaat: in de praktijk heeft de arts alles bij de hand om zo goed en zo doelmatig mogelijk te onderzoeken en te behandelen. De kwaliteit van zorgen zal er dan ook wel bij varen.

Ligging

Peter Benoitlaan 19
9800 Deinze
Tel. : 09/386 12 24

secretariaat@dokterscentrumdeinze.be

Navigatie